تبلیغات
معماری - مطالب پیتر زُمتُر
به نام یکتا معمار هستی

موزه کـُـلُـمبا؛ جراحیِ زیباییِ مخروبه های باستانی کـُـلن

جمعه 23 اردیبهشت 1390 03:21 ب.ظ

نویسنده : مصطفی نصیری اوانکی
ارسال شده در: پیتر زُمتُر ،

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

لیوینگ ارکیتکچرـ پیتر زُمتــُرـ منزلگاهی این دنیایی

جمعه 23 اردیبهشت 1390 03:16 ب.ظ

نویسنده : مصطفی نصیری اوانکی
ارسال شده در: پیتر زُمتُر ،

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

تراشه های کانسپچوال ـ پیتر زمتر و موزه کُلـُمبا؛ متافیزیک حضور و هستی شناسی روح

جمعه 23 اردیبهشت 1390 03:04 ب.ظ

نویسنده : مصطفی نصیری اوانکی
ارسال شده در: پیتر زُمتُر ،

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

تراشه های کانسپچوال ـ پیتر زمتـُـر و عبور از هستی در گروِ زبان هایدگر

جمعه 23 اردیبهشت 1390 02:58 ب.ظ

نویسنده : مصطفی نصیری اوانکی
ارسال شده در: پیتر زُمتُر ،

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

تراشه های کانسپچوال ـ پیتر زُمتـُـر و افرینش اصالت

جمعه 23 اردیبهشت 1390 02:47 ب.ظ

نویسنده : مصطفی نصیری اوانکی
ارسال شده در: پیتر زُمتُر ،

ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -