تبلیغات
معماری - هتل دوچرخه
به نام یکتا معمار هستی

هتلی متشکل از ترکیب در هم پیچ مثلث ها، هتلی است جدید برای علاقه مندان دوچرخه که طرح پیشنهادی ان توسط فیلپ مودست اسکامبلن و انتوان فروم Philip Modest Schambelan + Anton Fromm ارائه شده است . هتل, اگر ساخته شود, برروی تخت سنگی بالای دریاچه ی گاردا در ایتالیا قرار خواهد گرفت . هتل کاملا با ذهنیت یک دوچرخه سوار طراحی شده است . هیچ پله ای برای رسیدن به داخل وجود ندارد تنها رمپهای دوچرخه رویی وجود دارند که کاملا شیب دارند و برای رسیدن شما و وسیله نقلیه دوچرخ به داخل وخارج با کم ترین تلاش طراحی شده اند. دریاچه گاردا یک مقصد تعطیلات بزرگ برای ایتالیایی هاست و درست در شمال میلان واقع شده است و مکانی بزرگ برای دوچرخه سواران کوهستان به شمار می اید. فیلپ مو دست اسکامبلن و انتوان فروم به امید بازده مالی داشتن این پروژه را هم برای مردم و هم مناسب حال دوچرخه سواران طراحی کرده اند. هتل در هر طبقه توسط یک سری رمپ های زاویه دار قابل دسترس است که از خطوط منحنی دامنه ی کوه منشعب و در تمامی قسمت های هتل جریان می یابند. بعد از یک روز طولانی سواری در روستاها ی اطراف هیچ چیز بهتر از راندن دوچرخه به اتاق خواب نیست. هتل 500 متر بالای نوک شمالی دریاچه معلق است و چشم اندازی سحرانگیز رو به اب و کوههای اطراف دارد. یک جبهه ی تمام شیشه ای استفاده ی کامل از خورشید را ممکن ساخته است تا هتل در تمام طول روز نورگیری داشته باشد . در طبقه ی بالای هتل تمام فضاهای همگانی ,اتاق رسانه ها ,محل فروش خوراک سبک جا گرفته اند به علاوه یک ایوان افتاب گیر . فیلپ مو دست اسکامبلن و انتوان فروم از طبیعت برای شکل دادن به سازه دوچرخه روشان استفاده کرده اند و به نظر می رسد سرنخ هاشان را هم از جاهای درست گرفته اند.

2


3


4


5


6


7