تبلیغات
معماری - تبدیل یک دژ نظامی به هتلی سبز در بی یو سی
به نام یکتا معمار هستی

احیای بی یو سی نام پروژه ایی است که توسط شرکت فرانسوی ای سی دی ام ecdm و کا ال ان بی KLNB با هدف نوسازی دژنظامی سابق به انجام خواهد رسید. طراحان طرح ِ یک هتل زیست محیطی , درتطبیق با فضاهای موجود را پی گیری کرده اند هدف ان ها ترکیب دو وجه اساسیِ تحقق یک پروژه درخورِ معماری برای شهر در راستای حفظ محیط طبیعی و مصنوع و هم چنین ایجاد ارتباطی مستقیم بین فضاهای مسکونی موجود بوده است . کابین هایی چوبی الحاقی که بخش عمده ایی از ماهیت طراحی را تشکیل می دهند هم به سطوح بالایی دژ اصلی اضافه می شوند و هم در سایت پراکنده خواهند شد.

2


3


2


4